Årsmøde

Består af 7 delegerede og andre interesserede. De delegerede har stemmeret. Andre interesserede er velkomne til Årsmødet. Alle studerende på danske professionshøjskoler har taleret. Årsmødet bliver afholdt én gang om året i maj måned. Her vedtages politik, stemmes om vedtægtsændringer og formandskabet vælges for det næste år. Årsmødet fungerer som generalforsamling for Studenterforum UC.

Billeder fra Årsmødet 2017