Regeringen går imod arbejdsmarkedets ønsker

Regeringen bør ændre kurs

Først reducerede uddannelses- og forskningsministeren optaget med ca. 25 pct. på engelsksprogede uddannelser, fordi der tilsyneladende var for mange, der rejste hjem efter endt uddannelse. Nu har regeringen og DF aftalt at lade brugerbetalingen på danskundervisning for internationale studerende være 12.000 kr. pr. deltager. Samtidig skriger arbejdsmarkedet efter international arbejdskraft. Hvis regeringen har en intention om at få de internationale studerende til at blive i Danmark og blive en del af det danske arbejdsmarked, bør den genoverveje dens politiske kurs, for et danskkursus med høj brugerbetaling gør, at internationale studerende ikke tager et kursus og dermed får sværere ved at blive en del af det danske arbejdsmarked.
De danske professionshøjskoler, der har en stor andel af internationale studerende, gør, hvad de kan, for at skabe forbindelse mellem danske virksomheder og de internationale studerende, så de får et job og bliver i Danmark. Den nye aftale om den høje brugerbetaling på danskkurser gør sandsynligvis, at de studerende dropper kurset og rejser hjem efter endt uddannelse – i modsætning til regeringens og det danske arbejdsmarkeds ønske.

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10310977/stik-imod-arbejdsmarkedets-oensker/